Gắn phím tắt cho các symbol ký tự đặc biệt trong word

Để tiện cho việc thao tác đánh máy trở nên thuận lợi và nhanh chóng, một thao tác thường hay được áp dụng là gán các ký tự đặc biệt Symbol bằng các phím tắt.

Gán cho Symbol (ký tự đặc biệt) một phím tắt bằng các bước sau đây :

 1. Nhấp chọn menu Insert → Symbol để hiển thị hộp thoại Symbol.
 2. Chọn Symbol muốn gán phím tắt.
 3. Nhấp vào nút Shortcut Key.Hộp thoại Customize Keyboard xuất hiện.
 4. Trong hộp thoại Custumize,gõ phím hay tổ hợp phím muốn gán Symbol vào ô Press new shortcut key.
 5. Nhấp nút Assign, phím hoặc tổ hợp phím được gán sẽ tự động chuyển sang ô Current keys, Word sẽ ghi nhớ phím tắt này làm đại diện cho symbol.
 6. Nhấp Close đóng các hộp thoại.
trợ giúp word

♥ Lưu ý quan trọng khí gắn phím tắt cho Symbol

Hãy thận trọng trong việc gán phím tắt,  phải chắc chắn rằng tổ hợp phím này chưa dùng cho các chức năng khác của Word. Bằng không Word sẽ gán tổ hợp phím bị trùng cho symbol và “quên” đi tác vụ đã được gán cho nó trước nó.

Ví dụ:  Gán tổ hợp phím Ctrl + C cho symbol “δ”

Từ đây,  khi nhấn phím Ctrl + C, Word sẽ tự động chèn vào symbol “δ” chứ không thực hiện chức năng Save nữa.

Muốn tổ hợp phím Ctrl + C trở về chức năng ban đầu của nó (Save – lưu giữ liệu) phải xóa bỏ việc gán phím tắt cho symbol “δ”.  Thực hiện như sau:

 1. Nhấp chọn menu Insert → Symbol mở hộp thoại Symbol.
 2. Nhấp vào nút Short Key, mở tiếp hộp thoại Customize Keyboard.
 3. Trong hộp thoại này, chọn tổ hợp phím Ctrl + C ở ô Current keys.
 4. Nhấn nút Remove loại bỏ việc gán tổ hợp phím này cho symbol “δ”
 5. Nhấp Close đóng các hộp thoại.

→ Vậy là Word lại “nhớ” lưu dữ liệu khi nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.

Gắn phím tắt cho các symbol ký tự đặc biệt trong word
5 (99.53%) 127 votes

Để lại ý kiến của bạn tại đây giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.

Thanh lý website dichvudanhmay.com

Liên hệ: 0965.420.460