Cách chọn nhanh một từ một câu một đoạn trong word

Có nhiều cách chọn các từ, các câu, các đoạn, các hàng hoặc toàn bộ văn bản. Ở đây xin hướng dẫn cách chọn bằng chuột:

trợ giúp word

  • Chọn một từ bằng cách nhấp đúp con trỏ chuột lên từ muốn chọn.
  • Chọn một câu bằng cách nhấn giữ Ctrl và nhấp con trỏ chuột tại một vị trí bất kỳ trong câu muốn chọn.
  • Chọn một đoạn bằng cách nhấp nhanh ba lần liên tiếp tại vị trí bất kỳ của đoạn muốn chọn.
  • Chọn một hàng bằng cách nhấp vào đầu hàng cần chọn
  • Chọn toàn bộ văn bản thì chắc nhiều bạn cũng đã biết với phím Ctrl + A
Cách chọn nhanh một từ một câu một đoạn trong word
4.7 (93.33%) 15 votes

Để lại ý kiến của bạn tại đây giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.

Thanh lý website dichvudanhmay.com

Liên hệ: 0965.420.460