Cố định một hàng, cột, tiêu đề trong excel bằng công cụ Preeze Panes

Khi bạn làm việc với một bảng excel có nhiều số liệu, khi bạn cuộn trang xuống dưới hoặc qua phải, tiêu đề thông tin ở cột đầu tiên hoặc hàng đầu tiên cũng bị cuốn đi vì thế bạn rất khó xác định chính xác vị trí thông tin cần tra cứu.

Trong excel có một công cụ để bạn giải quyết vấn đề trên đó chính là công cụ Preeze Panes hay còn gọi là công cụ đóng băng, mục đích của nó là giữ cố định một hàng hoặc cột nào đó khi ta cuộn xoay chuột xem các phần tiếp theo.

công cụ freeze trong excel

Thao tác cố định một hàng trong excel

1. Chọn hàng bên dưới hàng cần cố định (ở đây ví dụ ta cố định hàng 1 với các thông tin tiêu đề như “tên, ngày sinh, nơi sinh…”).

2. Vào mục Wiew chọn công cụ Preeze Panes –> chọn tiếp Freeze Top Row

công cụ excel

Thao tác cố định một cột trong excel

1. Chọn cột bên phải cột cần cố định (Ví dụ ở đâu ta cố định cột C)

2. Vào mục Wiew chọn công cụ Preeze Panes –> chọn tiếp Freeze First Column

công cụ excel

Thao tác cố định cả hàng và cột cùng một lúc trong excel

1. Chọn ô nằm phí dưới bên phải nơi giao nhau giữa hàng và cột cần cố định (Ví dụ ở đây ta cố định hàng 1 và cột C)

2. Vào mục Wiew chọn công cụ Preeze Panes –> chọn tiếp Freeze Panes

công cụ excel

Cố định một hàng, cột, tiêu đề trong excel bằng công cụ Preeze Panes
5 (100%) 132 votes

Để lại ý kiến của bạn tại đây giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.

Thanh lý website dichvudanhmay.com

Liên hệ: 0965.420.460