Cơ cấu nhân sự

 

Quản lý nhóm 1 : Trần Thị Hoài Thơm – Đại học Điện Lực / Email: quanly1@dichvudanhmat.net
Lê Văn Đạo Đại học Quốc Gia Hà Nội
Nguyễn Thị Lan Cao Đẳng Mẫu Giáo Trung Ương
Lê Bá Sơn Đại học Quốc Gia Hà Nội
Trần Thị Lý Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội
Nguyễn Thị Đào Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Quản lý nhóm 2 : Đào Duy Từ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội / Email: quanly2@dichvudanhmat.net
Phan Văn Tuấn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nguyễn Anh Tuấn Cao Đẳng Mẫu Giáo Trung Ương
Nguyễn Hoàng Quyên Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Trần Lê Văn Tú Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội
Bùi Văn Vinh Đại Học Điện Lực
Quản lý nhóm 3 : Nguyễn Ái Xuân – Cao Đảng Sư Phạm / Email: quanly3@dichvudanhmat.net
Diệp Thị Lý Đại Học Điện Lực
Trần Quốc Hoàn Đại Học Điện Lực
Bùi Thế Vinh Cao Đẳng Mẫu Giáo Trung Ương
Phan Văn Trị Đại học Quốc Gia Hà Nội
Nguyễn Hương Lan Đại học Quốc Gia Hà Nội
Quản lý nhóm 4 : Nguyễn Thảo My – Đại học Kinh Tế Quốc Dân / Email: quanly4@dichvudanhmat.net
Dương Tú Chi Cao Đẳng Mẫu Giáo Trung Ương
Trình Thế Hiển Đại Học Điện Lực
Hoàng Thị Lệ Đại Học Điện Lực
Nguyễn Trường Xuân Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Lê Ái My Đại Học Điện Lực
Quản lý nhóm 5 : Nguyễn Bá Tuấn – Đại học Quốc Gia Hà Nội / Email: quanly5@dichvudanhmat.net
Lê Văn Giáp Đại Học Điện Lực
Phạm Văn Tư Đại học Quốc Gia Hà Nội
Nguyễn Thị Thúy Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội
Trần Thị Anh Thơ Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nguyễn Văn Tú Đại học Quốc Gia Hà Nội

Để lại ý kiến của bạn tại đây giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.

0987.151.159